Przejdź do głównej zawartości

Prywatność, pliki cookie i warunki użytkowania

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas w Insurance For Ltd niezwykle ważna. Jest to szczególnie ważne dla administratora finansowego takiego jak nasz, ponieważ nasi klienci ufają nam, że dbamy o ich dane osobowe.

Równie ważny jest sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy Twoje dane. Nasi klienci oczekują, że będziemy zarządzać ich danymi w sposób prywatny i bezpieczny.

Niniejsza polityka informuje Cię, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poświęć kilka minut na przeczytanie go i pokaż go każdej innej osobie powiązanej z Twoim produktem lub której dane nam udostępniłeś. Niniejsza polityka może podlegać przyszłym zmianom.

Co obejmuje ta polisa?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy klientów, którzy uzyskują wyceny, kupują nasze produkty lub zawierają z nami umowy, a także osób fizycznych objętych programami sponsorowanymi przez pracodawcę.

Co to są dane osobowe?

Kiedy mówimy o danych osobowych, mamy na myśli informacje o osobie, które mogą ją zidentyfikować, takie jak jej imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne szczegóły. Może dotyczyć klientów (w tym potencjalnych klientów), ich wyznaczonych przedstawicieli (np. pełnomocnictwa), pracowników, akcjonariuszy, kontaktów biznesowych i dostawców. Wszelkie odniesienia do „informacji” lub „danych” w niniejszej polityce są odniesieniami do danych osobowych żyjącej osoby.

Jakie informacje posiadamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

Typ danych Opis Przykłady tego, jak go używamy
Kontakt · Kim jesteś

· Gdzie mieszkasz (w tym poprzednie adresy)

· Jak się z Tobą skontaktować

· Kontakty stron trzecich (np. członkowie rodziny lub przyjaciele)

· Serwisowanie produktu

· Marketingu

· Analiza i profilowanie

· Udoskonalanie naszej oferty produktów i usług

· Ubezpieczenie i wycena produktu

Dane osobowe · Wiek

· Płeć

· Szczegóły dotyczące zdrowia

· Szczegóły zatrudnienia

· Marketingu

· Analiza i profilowanie

· Ubezpieczenie i wycena produktu

Transakcyjne · Dane banku i/lub karty

· Sposób korzystania z produktu

· Zmiany wprowadzone w produkcie lub koncie

· Serwisowanie produktu

· Upewnianie się, że nasze produkty i usługi są odpowiednie do zamierzonego celu

Zgoda i preferencje · W jaki sposób chcesz, żebyśmy Cię promowali

· Aby uzyskać informacje od stron trzecich w Twoim imieniu

· Marketingu
Dane dokumentacyjne i identyfikatory krajowe · Dane o Tobie przechowywane w dokumentach takich jak:

· Twój paszport

· Prawo jazdy

· Akt urodzenia

· Narodowy numer ubezpieczenia

· Identyfikacja i weryfikacja

· Zapobiegaj przestępstwom finansowym

Skąd czerpiemy informacje?

 • Bezpośrednio od Ciebie – informacje, które podajesz podczas wypełniania formularzy.  Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne w celu wzajemnej ochrony i poprawy standardów obsługi klienta.
 • Informacje, które o Tobie zbieramy lub które otrzymujemy z innych źródeł. Mogą to być informacje, które przekazujesz nam drogą elektroniczną (na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej lub portalu internetowego).

 

 • Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Wykorzystujemy dane osobowe, które posiadamy na Twój temat:

 • Aby wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów, które z nami zawarłeś (np. gwarantować produkt i administrować nim, w tym rozpatrywać roszczenia) oraz dostarczać Ci informacje, produkty i usługi, o które od nas prosiłeś (np. cytaty i zasady).
 • Aby dostarczać Ci informacje marketingowe na temat usług i produktów, które oferujemy w całej grupie Insurance for Ltd, które mogą Cię zainteresować. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych stronom trzecim, aby mogły one Cię promować.
 • Aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach i produktach.
 • Aby zachować zgodność z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym „znaj swojego klientakontroli lub w celu spełnienia wszelkich mających zastosowanie wymogów regulacyjnych w zakresie sprawozdawczości lub ujawniania informacji).
 • Do przeprowadzania badań rynku, analiz statystycznych i profilowania klientów, aby pomóc nam ulepszyć nasze procesy, produkty i usługi oraz generować nowe transakcje (np. w celu zrozumienia zachowań cyfrowych, identyfikacji postaw finansowych i opracowania bardziej angażującej komunikacji).
 • Zdefiniowanie naszych strategii aktuarialnych, cenowych i ubezpieczeniowych.
 • Aby prowadzić naszą działalność w sposób efektywny i właściwy. Obejmuje to testowanie naszych systemów, zarządzanie naszą sytuacją finansową, możliwościami biznesowymi, planowanie, komunikację, ład korporacyjny i audyt.
 • W jakimkolwiek innym celu, który od czasu do czasu uzgadniamy z Tobą.

Kiedy ubiegasz się o produkt lub otrzymujesz od nas usługę, wypełniany przez Ciebie formularz wniosku lub wynikająca z niego umowa może zawierać dodatkowe warunki dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Będą one miały zastosowanie dodatkowo do zastosowań opisanych w tym dokumencie.

W niektórych przypadkach możemy używać oprogramowania lub systemów do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) na podstawie danych osobowych, które posiadamy lub które zbieramy od innych. Mogą one obejmować:

  • Zapobieganie i wykrywanie oszustw i przestępstw finansowych
   W celu monitorowania transakcji, weryfikacji tożsamości, kontroli prania pieniędzy i sankcji oraz identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Możemy być zobowiązani przez prawo do wykonywania tych czynności, które można osiągnąć przy użyciu wyłącznie zautomatyzowanych środków do podejmowania decyzji na Twój temat. Możemy wykorzystać te działania, aby odmówić zamówionych usług lub zaprzestać świadczenia istniejących usług.
  • Dostarczanie ofert, obliczanie składek i podejmowanie decyzji ubezpieczeniowych
   Możemy ocenić szereg czynników, w tym informacje o Tobie, takie jak Twoja lokalizacja i niebezpieczne zajęcia, które wykonujesz. Czynniki te zostaną ocenione na podstawie naszych kryteriów cenowych i ubezpieczeniowych, które mogą obejmować statystyki dotyczące średniej długości życia, chorób, obrażeń i ryzyka demograficznego.
  • Dla ubezpieczenia czynniki mogą obejmować historię roszczeń i miejsce zamieszkania. Możemy wykorzystać te działania do ustalenia ceny Twojego produktu oraz tego, czy powinniśmy podjąć ryzyko ubezpieczenia Cię – w tym, na jaką kwotę ubezpieczenia należy Ci przyznać, ile powinieneś za nie zapłacić oraz czy ubezpieczyć Cię w pierwszej kolejności. miejsce.

Wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych

Przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas spełnienia określonych warunków, zanim będziemy mogli wykorzystać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Traktujemy te obowiązki niezwykle poważnie. Aby wykorzystać Twoje dane osobowe, będziemy opierać się na następujących warunkach, w zależności od wykonywanych przez nas działań:

pl_PLPolish