მთავარ შინაარსზე გადასვლა

კონფიდენციალურობა, ქუქი-ფაილები და გამოყენების პირობები

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია შპს Insurance For-ში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ფინანსური ადმინისტრატორისთვის, როგორიც ჩვენია, რადგან ჩვენი მომხმარებლები გვჯერა მათი პირადი ინფორმაციის მოვლაში.

თანაბრად მნიშვნელოვანია, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, ვინახავთ და ვაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას. ჩვენი მომხმარებლები ელიან, რომ ჩვენ ვმართავთ მათ ინფორმაციას კონფიდენციალურად და უსაფრთხოდ.

ეს პოლიტიკა გეტყვით, თუ როგორ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაუთმოთ რამდენიმე წუთი მის წაკითხვას და აჩვენეთ ის ნებისმიერ სხვას, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პროდუქტთან ან ვისი მონაცემებიც თქვენ გაგვიზიარეთ. ეს პოლიტიკა შეიძლება მომავალში შეიცვალოს.

რას მოიცავს ეს პოლიტიკა?

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება კლიენტებს, რომლებიც იღებენ შეთავაზებებს, ყიდულობენ ჩვენს პროდუქტებს ან აფორმებენ შეთანხმებებს ჩვენთან, და იმ პირებს, რომლებსაც ჩვენ ვფარავთ დამსაქმებლის მიერ დაფინანსებული სქემებით.

რა არის პერსონალური ინფორმაცია?

როდესაც ვსაუბრობთ პერსონალურ ინფორმაციაზე, ჩვენ ვგულისხმობთ ინფორმაციას ინდივიდის შესახებ, რომელსაც შეუძლია მათი იდენტიფიცირება, როგორიცაა მათი სახელი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და სხვა დეტალები. ის შეიძლება ეხებოდეს კლიენტებს (მათ შორის პოტენციურ კლიენტებს), მათ დანიშნულ წარმომადგენლებს (მაგ. მინდობილობა), თანამშრომლებს, აქციონერებს, საქმიან კონტაქტებს და მომწოდებლებს. ამ პოლიტიკაში ნებისმიერი მითითება „ინფორმაციაზე“ ან „მონაცემებზე“ არის მითითება ცოცხალი ინდივიდის შესახებ პერსონალურ ინფორმაციაზე.

რა ინფორმაციას ვინახავთ?

ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ და დავამუშავოთ შემდეგი პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ:

მონაცემთა ტიპი აღწერა მაგალითები, თუ როგორ ვიყენებთ მას
კონტაქტი · Ვინ ხარ

· სად ცხოვრობთ (წინა მისამართების ჩათვლით)

· როგორ დაგიკავშირდეთ

· მესამე მხარის კონტაქტები (მაგ. ოჯახის წევრები ან მეგობრები)

· თქვენი პროდუქტის მომსახურება

· მარკეტინგი

· ანალიზი და პროფილირება

· ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზების გაზრდა

· პროდუქტის ანდერრაიტინგი და ფასი

Პირადი დეტალები · ასაკი

· სქესი

· ჯანმრთელობის დეტალები

· დასაქმების დეტალები

· მარკეტინგი

· ანალიზი და პროფილირება

· პროდუქტის ანდერრაიტინგი და ფასი

ტრანზაქციული · ბანკის ან/და ბარათის დეტალები

· როგორ იყენებთ თქვენს პროდუქტს

· თქვენს პროდუქტში ან ანგარიშში განხორციელებული ცვლილებები

· თქვენი პროდუქტის მომსახურება

· დარწმუნდით, რომ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები შეესაბამება დანიშნულებას

თანხმობა და პრეფერენციები · გზები, რომლებიც გსურთ, მოგაწოდოთ ბაზარი

· თქვენი სახელით მესამე პირებისგან ინფორმაციის მიღება

· მარკეტინგი
დოკუმენტური მონაცემები და ეროვნული იდენტიფიკატორები · თქვენს შესახებ დეტალები, რომლებიც ინახება დოკუმენტებში, როგორიცაა:

· თქვენი პასპორტი

· Მართვის მოწმობა

· Დაბადების მოწმობა

· ეროვნული დაზღვევის ნომერი

· იდენტიფიკაცია და გადამოწმება

· ფინანსური დანაშაულის პრევენცია

საიდან ვიღებთ ჩვენს ინფორმაციას?

 • პირდაპირ თქვენგან – ინფორმაცია, რომელსაც აწვდით ფორმების შევსებისას.  ჩვენ შეიძლება ჩავწეროთ სატელეფონო ზარები ჩვენი ურთიერთდასაცავად და ჩვენი მომხმარებლის მომსახურების სტანდარტების გასაუმჯობესებლად.
 • ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ თქვენს შესახებ ან ვიღებთ სხვა წყაროებიდან. ეს შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით ელექტრონულად (მაგალითად, ჩვენი ვებსაიტის ან ონლაინ პორტალის მეშვეობით).

 

 • როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას:

 • ჩვენთან დადებული ნებისმიერი შეთანხმების შედეგად მიღებული ჩვენი პასუხისმგებლობის შესასრულებლად (მაგ., თქვენი პროდუქტის ანაზღაურება და ადმინისტრირება, პრეტენზიების დამუშავების ჩათვლით) და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ჩვენგან მოითხოვეთ (მაგ. ციტატები და პოლიტიკა).
 • მოგაწოდოთ მარკეტინგული ინფორმაცია სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ შპს დაზღვევის ჯგუფში, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. ჩვენ არ გავყიდით თქვენს მონაცემებს მესამე მხარეებზე, რათა მათ თქვენთვის გაყიდონ.
 • რომ გითხრათ ჩვენს სერვისებსა და პროდუქტებში ცვლილებების შესახებ.
 • ნებისმიერი მოქმედი სამართლებრივი ან მარეგულირებელი მოთხოვნის შესასრულებლად (მათ შორის,იცოდე შენი მომხმარებელი” ამოწმებს ან შეასრულებს მოქმედი მარეგულირებელი ანგარიშგების ან გამჟღავნების მოთხოვნას).
 • ბაზრის კვლევის, სტატისტიკური ანალიზისა და მომხმარებელთა პროფილირების ჩასატარებლად, რომელიც დაგვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროცესები, პროდუქტები და სერვისები და გენერირება ახალი ბიზნესი (მაგ.
 • განვსაზღვროთ ჩვენი აქტუარული, ფასების და ანდერრაიტინგის სტრატეგიები.
 • ჩვენი ბიზნესის ეფექტურად და სწორად წარმართვა. ეს მოიცავს ჩვენი სისტემების ტესტირებას, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობის მართვას, ბიზნეს შესაძლებლობებს, დაგეგმვას, კომუნიკაციებს, კორპორატიულ მმართველობას და აუდიტს.
 • ნებისმიერი სხვა მიზნით, რომელსაც ჩვენ დროდადრო შევთანხმდით.

როდესაც თქვენ მიმართავთ პროდუქტს ან ჩვენგან სერვისს იღებთ, განაცხადის ფორმა, რომელსაც თქვენ ავსებთ, ან შედეგად მიღებული ხელშეკრულება შეიძლება შეიცავდეს დამატებით პირობებს, რომელიც ეხება თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენ ვიყენებთ და ვამუშავებთ. ისინი გამოყენებული იქნება ამ დოკუმენტში აღწერილი გამოყენების გარდა.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ პროგრამული უზრუნველყოფა ან სისტემები, რათა მივიღოთ ავტომატური გადაწყვეტილებები (მათ შორის პროფილირება) ჩვენს ხელთ არსებული პერსონალური ინფორმაციის საფუძველზე ან სხვებისგან შეგროვებული. ეს შეიძლება შეიცავდეს:

  • თაღლითობისა და ფინანსური დანაშაულის პრევენცია და გამოვლენა
   ტრანზაქციის მონიტორინგის, პირადობის დამოწმების, ფულის გათეთრებისა და სანქციების შემოწმების ჩატარება და პოლიტიკურად დაუცველი პირების იდენტიფიცირება. ჩვენ შეიძლება კანონით მოეთხოვოს ამ აქტივობების შესრულება, რაც შეიძლება მიღწეული იყოს მხოლოდ ავტომატური საშუალებების გამოყენებით, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილებები თქვენს შესახებ. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს აქტივობები იმისათვის, რომ უარვყოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისები ან შეწყვიტოთ თქვენთვის არსებული სერვისების მიწოდება.
  • შეთავაზებების შეთავაზება, პრემიების გაანგარიშება და გადაწყვეტილებების ანდერრაიტი
   ჩვენ შეიძლება შევაფასოთ მთელი რიგი ფაქტორები, მათ შორის ინფორმაცია თქვენს შესახებ, როგორიცაა თქვენი ადგილმდებარეობის ოკუპაცია და სახიფათო დევნა, რომელსაც თქვენ ასრულებთ. ეს ფაქტორები შეფასდება ჩვენი ფასებისა და ანდერრაიტინგის კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს სტატისტიკას სიცოცხლის ხანგრძლივობის, ავადმყოფობის, ტრავმისა და დემოგრაფიული რისკების შესახებ.
  • დაზღვევისთვის ფაქტორები შეიძლება მოიცავდეს თქვენს პრეტენზიების ისტორიას, სადაც ცხოვრობთ. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს აქტივობები თქვენი პროდუქტის ფასის დასადგენად და უნდა ავიღოთ თუ არა თქვენი დაზღვევის რისკი - მათ შორის, რამდენი დაზღვევა უნდა მოგცეთ, რამდენი უნდა გადაიხადოთ მასში და დაგაზღვევთ თუ არა პირველ რიგში. ადგილი.

თქვენი ინფორმაციის გამოყენება მონაცემთა დაცვის კანონების შესაბამისად

მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ შევასრულოთ გარკვეული პირობები, სანამ არ მოგვეცემა უფლება გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ისე, როგორც ჩვენ აღვწერთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ჩვენ ამ პასუხისმგებლობებს ძალიან სერიოზულად ვიღებთ. თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოსაყენებლად, ჩვენ დავეყრდნობით შემდეგ პირობებს, რაც დამოკიდებულია ჩვენს მიერ განხორციელებულ აქტივობებზე:

ka_GEGeorgian