Ga naar de hoofdinhoud

Een niveau van ondersteuning dat u bij niemand anders zult vinden

Voor niet-spoedeisende claims gebruikt u deze link om uw claim snel en eenvoudig aan ons door te geven

Breng ons op de hoogte van een claim

Heeft u dringend hulp nodig?

Als u ziek wordt of een ongeval krijgt en vragen heeft over de medische behandeling, bel dan zo snel mogelijk het team op onderstaand nummer. Stuur geen e-mail als het dringend is. Het e-mailadres kan worden gebruikt om ondersteunende documenten veilig te verzenden, zoals paspoorten, medische dossiers enz.

Telefoon: +44(0) 207 902 7131

E-mail: [email protected]

Mocht u medische behandeling nodig hebben, dan regelen zij dit voor u. Tevens stellen zij een betalingsgarantie af, zodat u voor geen enkele behandeling hoeft te betalen. Ze regelen alles, van poliklinische afspraken tot evacuaties.*

U krijgt een dossiernummer dat u elke keer dat u contact met hen opneemt, moet vermelden. Het team onderhoudt de contacten met uw verzekeringsmaatschappij en houdt toezicht op uw casemanagement.

*Onder voorbehoud van algemene voorwaarden

Collinson Assistance Services Ltd moet ervan op de hoogte worden gesteld dat dit contract betrekking heeft op de betrokken persoon en dat de volgende gegevens moeten worden verstrekt:

  1. Referentie regeling: Verzekering voor journalisten
  2. Uw naam en adres.
  3. Uw locatie en aard van het medische noodgeval.
  4. De naam en het telefoonnummer van de arts en het ziekenhuis dat u behandelt.

Als u geen contact opneemt met Collinson Assistance Services Ltd en geen toestemming krijgt, kan dit de claim schaden en kan dit betekenen dat sommige of alle betrokken kosten mogelijk niet worden betaald. In het geval dat de aansprakelijkheid niet bij het begin van een noodsituatie kan worden vastgesteld, wordt overeengekomen dat de eerstgenoemde verzekerde betaling garandeert tot het moment dat de aansprakelijkheid door de verzekeraars kan worden aanvaard.

nl_NLDutch