Hoppa till huvudinnehållet

Registrera dig som en lokal medieorganisation för att få tillgång till vår dagliga lågkostnadsförsäkring för dina lokalt anställda.

Enkel registrering

Fyll i formuläret för att registrera dig hos Insurance for Local Media för tillgång till vårt "Local Media"-system. Detta gör att du kan försäkra lokalt anställda från bara $8,25 per person och dag för $100 000 täckning.

Vår försäkring är i två delar:
1. Oavsiktlig död.
2. Sjukvårdskostnader för olycksfall inklusive akut medicinsk evakuering från platsen för en incident till en vårdinrättning och hemtransport vid behov.*
* Medicinska påståenden vid olycksfall är föremål för en avdragsgill på $250 för varje anmälan som lämnas in.

Du, som godkänd organisation, kommer att förses med policydokumenten. Kopior ska göras tillgängliga för den anställde du försäkrar.

Fyll i det korta registreringsformuläret för att bli en godkänd lokal medieorganisation. Ett godkännande tar vanligtvis mindre än 24 timmar.

Registrera dig som försäkringspartner

Behövs hjälp? Använd bara vår chattfunktion eller e-post: [email protected]

sv_SESwedish